top of page
Tuğba Özkan_edited.jpg

Tuğba Özkan

  • Uzmanlık Alanı: Çocuk, Ergen, Genç Yetişkin

  • Terapi Eğitimi & Yönelim: Psikodinamik Psikoterapi, Deneyimsel Oyun Terapisi 
     

  • Instagram

Hakkımda

Lisans eğitimini, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Ardından, TED Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programına tam burslu olarak kabul edilmiştir. 2024 yılı Ocak ayında “Birlikte Ebeveynlik İlişkisi ve Ergenlerde Psikolojik Semptomların Şiddeti: Duygusal Güvenlik Teorisi Kapsamında Kuramsal Bir Çerçeve” konulu yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur.

 

Lisans eğitiminden itibaren çeşitli gönüllü projeler ve araştırmalarda yer almıştır. İzmir Gönüllü Takımı ve SosyalBen Vakfı bünyesinde saha çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ardından, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde çocuk ve ergenlere yönelik atölye çalışmaları yürütmüştür. Yüksek lisans eğitimi süresince TEDU COPeS bünyesinde yer alarak deprem bölgesinden gelen yetişkin ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarında yer almıştır.

 

Lisansüstü eğitimi süresince Bilişsel Davranışçı Terapi, Sistemik Aile Terapisi ve Oyun Terapisi alanlarında terapi eğitimleri almış ve çeşitli testlerin uygulanışına yönelik deneyim kazanmıştır. Aynı dönemde, TED Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Birimi’nde, Prof. Dr. Bahar Gökler ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman süpervizörlüğünde, çocuklar, ergenler ve ailelerine yönelik psikoterapi hizmeti sunmuştur. Ek olarak, Çocuk ve Ergen Psikoloğu Dr. Bilgen Işık Karaşahin’in kliniğinde stajyer psikoterapist olarak çalışarak deneyim elde etmiştir.

 

Lisansüstü eğitiminin yanı sıra, Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey Eğitimi ve Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Sertifika Programı’na katılarak terapi ve uygulamaya yönelik bilgisini daha da derinleştirmiştir. Şu anda Doğan Şahin tarafından verilen Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi’ne devam etmektedir.

 

2023 yılı Ekim ayı itibari ile İzmir Oda Psikoloji’de çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle olan çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarında temel olarak Sistemik Terapi, Psikodinamik Terapi ve Deneyimsel Oyun Terapisi ekollerini benimsemektedir.

bottom of page